AUG Student Services
en English
Enquire Home
AUG Student Services logo
en English
Menu
Slider

Nội Dung Chi Tiết Và Thể Lệ Cuộc Thi


Cách Thức Tham Gia


Để tham gia, người dự thi cần:

Đăng ký tham gia theo đội gồm từ 2 đến 3 thành viên. Đội trưởng sẽ đăng ký cho tất cả các thành viên, bao gồm thông tin cá nhân, student ID và CoE

Hiểu rõ cách chơi (xem phần Mô Phỏng)

Tham khảo cấu trúc bộ câu hỏi bên dưới

Cấu Trúc Của Bộ Câu Hỏi


Mỗi bộ đề sẽ có số lượng câu hỏi và mức độ dễ-khó tăng dần theo từng vòng đấu. Nội dung của các bộ đề bao gồm kiến thức tổng hợp về xã hội, khoa học thường thức và chương trình trung học.

Các trận đấu vòng loại: một bộ đề gồm 20 câu hỏi

Các trận đấu vòng bán kết: một bộ đề gồm 25 câu hỏi

Các trận đấu vòng chung kết: một bộ đề gồm 30 câu hỏi

Cách Tính Điểm Và Thứ Hạng


Thứ hạng được đánh giá dựa trên điểm mà đội đạt được sau trận thi đấu. Điểm được tính dựa trên 2 yếu tố: mức độ dễ-khó của câu hỏi và thời gian đội chơi bấm nút gửi đáp án chính xác.

Nếu trả lời đúng ở câu hỏi càng khó, số điểm đội nhận về được sẽ càng cao

Nếu câu trả lời đúng và thời gian trả lời càng ngắn thì số điểm đội nhận về được đó càng cao

Nếu câu trả lời sai thì đội không có điểm cộng thêm và cũng không bị trừ điểm

Quy Định & Điều Khoản Chung


Các đội và từng thành viên của đội khi tham gia cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ của cuộc thi, đồng ý và tuân theo quy định của bản thể lệ này

Thông tin cá nhân và đội đăng ký phải trung thực để AUG có thể liên lạc được với người tham gia và kiểm tra tính xác thực

Các đội phải tuân thủ thời gian và sự sắp xếp của Ban Tổ Chức trong suốt quá trình tham gia các trận đấu

Trường hợp có vấn đề phát sinh từ phía đội tham gia (ví dụ: đường truyền Internet bị lỗi, trục trặc kỹ thuật), đội phải có trách nhiệm báo với Ban Tổ Chức càng sớm càng tốt và tìm biện pháp khắc phục

Nếu đội không thể khắc phục sự cố thì Ban Tổ Chức có quyền bắt đầu trận đấu như bình thường mà không có sự tham gia của đội. Điều này đồng nghĩa với việc đội sẽ bị mất quyền thi đấu nếu trận đấu thuộc vòng loại hay vòng bán kết; và bị xử thua nếu trận đấu thuộc vòng chung kết

Trường hợp Ban Tổ Chức nghi ngờ đội dự thi có dấu hiệu gian lận (có người hỗ trợ bên ngoài vượt quá số thành viên đã đăng ký hoặc vượt quá số thành viên mà Ban Tổ Chức quy định) hoặc thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực và công bằng của chương trình thì Ban Tổ Chức có quyền truất quyền thi đấu của đội đó ngay lập tức mà không cần thông báo trước

Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến kết quả và giải thưởng, Ban Tổ Chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng

Ban Tổ Chức có thể thay đổi thể lệ chương trình phù hợp với tính chất chương trình tại thời điểm diễn ra và sẽ thông báo trực tiếp trên trang chủ