AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Hướng dẫn đại học

Chi phí xin Visa du học Mỹ

Student Visa Cost

Để tiến hành quá trình xin thị thực, có hai khoản thanh toán bắt buộc nhưng riêng biệt:

  1. Thanh toán Visa có thể đọc được bằng máy (MRV) = US$160
    Phải thanh toán qua Ngân hàng Standard Chartered
  2. Phí SEVIS I-901 = US$200
    Sẽ được thực hiện trực tuyến

Tất cả các khoản phí Visa trên được tính đến tháng 10 năm 2015.

Vui lòng kiểm tra với AUG nhóm chuyên gia Visa Hoa Kỳ để biết mức phí cập nhật nhất khi có thể xảy ra thay đổi về phí Visa.

Visa du học Úc

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa du học Hoa Kỳ (USA)

Visa sinh viên Ireland

AUG Mascot - Got Question?
viVietnamese