AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Dịch vụ của chúng tôi dành cho PR Stay Visa

Visa du lịch (600)

visitor_visa_650x300

Visa này là gì?

Visa du lịch cho phép bạn đến thăm Úc trong tối đa 3, 6 hoặc 12 tháng.

Có một số dòng:

 • Dòng du khách
 • Dòng du khách thường xuyên

Visa này dành cho ai?

 • Du khách hoặc người có Visa làm việc trong kỳ nghỉ muốn kéo dài thời gian lưu trú tại Úc
 • Khách du lịch Trung Quốc đang đi du lịch với một đại lý du lịch đã đăng ký
 • Cha mẹ của người Úc/Thường trú nhân (PR) muốn ở cùng với các thành viên gia đình của họ

Thị thực kéo dài bao lâu?

Nếu bạn đang ở Úc với Visa du lịch hoặc Visa làm việc trong kỳ nghỉ, bạn chỉ có thể gia hạn thời gian lưu trú của mình nên tổng thời gian là 12 tháng hoặc ít hơn.

Nếu bạn đang đăng ký dòng Khách du lịch thường xuyên, người đăng ký có thể được cấp tối đa 10 năm.

Nếu bạn đang nộp đơn xin Visa cha mẹ, thị thực có thể được cấp từ 18 tháng đến 5 năm.

Lệ phí/chi phí là bao nhiêu?

Từ A$145 trở đi.

Mât bao lâu? (Thời gian xử lý)

Từ 2 ngày đến 51 ngày.

Tôi có thể làm gì với Visa?

 1. Đến Úc bao nhiêu lần tùy thích trong khi Visa vẫn còn hiệu lực, nhưng tổng thời gian ở Úc không được vượt quá thời gian lưu trú được cấp
 2. Du học Úc tối đa 3 tháng
 3. Thực hiện các hoạt động trong dòng du lịch

Tôi cần những tài liệu gì?

 1. Hộ chiếu
 2. Giấy khai sinh
 3. Hồ sơ nghĩa vụ quân sự được chứng nhận
 4. Bằng chứng về tài chính đầy đủ
 5. Nếu là dòng Du lịch, cần 1 bản hành trình lưu trú tại Úc;
  Nếu đến thăm bạn bè/người thân, cần có thư mời của họ
 6. Thông tin khác: Chứng minh rằng bạn có mục đích trở về nhà

Để biết thông tin cập nhật, vui lòng bấm vào đây.

Tôi muốn...

Du lịch Úc để nghỉ dưỡng
Nộp đơn xin thị thực thường trú (PR)
Tài trợ cho Đối tác của tôi đến Úc
Nộp đơn xin thị thực dành cho cha mẹ

Làm cách nào để...

AUG Mascot - Got Question?

 

MARN 0321639, 1683189
Quy tắc ứng xử cho các đại lý di cư đã đăng ký
viVietnamese