AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Giúp đỡ

Nhiệm vụ của AUG

why_choose_aug

Chúng tôi tạo ra tác động ngoài giáo dục

Bằng cấp có thể trao quyền cho các cá nhân để truyền cảm hứng cho cả một thế hệ; học bổng có thể tạo ra vô số cơ hội cho cộng đồng.

Chúng tôi đặt ưu tiên cao nhất trong việc giải quyết nhu cầu của sinh viên bằng cách cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, chuyên nghiệp và có đạo đức cho sinh viên và các tổ chức đối tác vì những gì chúng tôi làm đều chạm đến con người thực, doanh nghiệp thực và cuộc sống thực. Tại AUG, chúng tôi tạo ra con đường để học sinh thử thách giới hạn và phát huy tiềm năng của mình.

Giải phóng tiềm năng của bạn với giáo dục!

Tư vấn

Tại sao lại là AUG

Về AUG

AUG Mascot - Got Question?
viVietnamese