AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Liên hệ AUG

Đăng ký trực tuyến

Hỗ trợ đơn đăng ký của bạn
để có được một lời đề nghị.

Đơn đăng ký của chúng tôi bao gồm
thị thực, học bổng và vị trí công việc

Tham dự sự kiện của chúng tôi

Tham khảo và tư vấn
về lựa chọn học tập tốt nhất.

Hội thảo và phỏng vấn thường
xuyên

Trò chuyện với chúng tôi

Nhận thông tin cá nhân
từ nhân viên tư vấn của chúng tôi qua Trò chuyện trực tuyến

Nhân viên tư vấn của chúng tôi có thông tin cập nhật mới nhất về
yêu cầu nhập học

Gửi cho chúng tôi một dòng...

viVietnamese