AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Hướng dẫn đại học

Tôi cần đợi bao lâu để được cấp visa du học Úc?

Processing Time

Nó thay đổi dựa trên các yếu tố sau:

  • Nước xuất xứ của bạn
  • Vị trí hiện tại của bạn tại thời điểm nộp đơn
  • Thời điểm trong năm (giờ cao điểm hoặc không cao điểm)
  • Cung cấp đầy đủ hồ sơ (tham khảo danh sách kiểm tra của AUG)
  • Bạn có thể cung cấp bất kỳ tài liệu/thông tin bổ sung nào mà Bộ Di trú yêu cầu nhanh như thế nào
  • Cần phải kiểm tra sức khỏe bổ sung hoặc cung cấp thông tin sinh trắc học

Để đảm bảo bạn có danh sách kiểm tra đầy đủ, hãy đặt lịch hẹn với chuyên gia Cố vấn giáo dục AUG!

Visa du học Úc

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa du học Hoa Kỳ (USA)

Visa sinh viên Ireland

AUG Mascot - Got Question?
viVietnamese