AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Hướng dẫn đại học

Các chi phí liên quan đến visa du học Úc là gì?

Student Visa Cost

Có một khoản phí đăng ký không hoàn lại là AUD$710* (không bao gồm phụ phí thẻ tín dụng).

Mọi khoản phí bổ sung sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố sau:

  • Người phụ thuộc trên hoặc dưới 18 tuổi
  • Kiểm tra sức khỏe (các quốc gia khác nhau có mức phí khác nhau dựa trên đơn vị tiền tệ)
  • Lý lịch tư pháp
  • Kiểm tra sinh trắc học
  • Phí đăng ký tạm thời tiếp theo

Nếu bạn sử dụng dịch vụ giáo dục của AUG, bạn sẽ không phải trả phí dịch vụ liên quan đến việc xin Visa du học của mình. Trò chuyện với chúng tôi ngay hôm nay!

 

* tính đến tháng 7 năm 2018

Visa du học Úc

Visa sinh viên Vương quốc Anh (Anh)

Visa du học Hoa Kỳ (USA)

Visa sinh viên Ireland

AUG Mascot - Got Question?
viVietnamese