AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Hướng dẫn thông tin

Chúng tôi đã chuẩn bị một hướng dẫn toàn diện để hỗ trợ bạn.
Hãy cho chúng tôi biết bạn đang nghĩ gì. Hãy để chúng tôi tìm ra giải pháp tốt nhất cho bạn.

Nhóm Tuyển sinh của trường cân nhắc điều gì khi đánh giá đơn đăng ký của tôi?

Assess Your Course Application

Hầu hết các trường đại học quốc tế sẽ đánh giá từng ứng viên quốc tế dựa trên các yêu cầu đầu vào sau (tùy theo khóa học):

Tất cả các khóa học:

  • Trình độ học
  • Kết quả năng lực tiếng Anh

Các khóa học Khoa học sức khỏe:

  • Phỏng vấn
  • Kiểm tra năng lực bên ngoài

Các khóa học Nghệ thuật/Thiết kế:

  • Danh mục cá nhân/Băng thử giọng
  • Tài liệu/thư hỗ trợ

Ngoài ra, các trường đại học Mỹ và Anh cũng sẽ đánh giá:

  • Bài luận cá nhân
  • Tài liệu tham khảo học thuật/Lời chứng thực (1 hoặc 2)

Đây là yếu tố then chốt để phân biệt bạn với những ứng viên khác, những người có thể có kết quả học tập tương tự.

Để được hỗ trợ chuyên môn về nộp hồ sơ đầy đủ và nhận được thư mời của bạn nhanh nhất, liên hệ gần nhất Văn phòng AUG.

Câu hỏi thường gặp về yêu cầu đầu vào chung

Đơn đăng ký -"Làm cách nào để"

Yêu cầu đầu vào tiếng Anh

Nộp đơn vào các trường đại học Vương quốc Anh

Nộp đơn vào các trường đại học của Úc

Nộp đơn vào các trường đại học Hoa Kỳ

AUG Mascot - Got Question?
viVietnamese