AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Hướng dẫn đại học

Làm cách nào để chuyển tiền của tôi ra nước ngoài?

Transfer Money Overseas

Hai phương pháp phổ biến nhất là

  • Chuyển khoản ngân hàng
    Chuyển tiền điện tử từ tài khoản ngân hàng ở nước bạn sang tài khoản ở nước ngoài
  • Hối phiếu ngân hàng
    Ngân hàng của bạn có thể phát hành hối phiếu ngân hàng cho bạn và nó phải được công nhận trên toàn thế giới

So sánh cả hai phương pháp, hối phiếu ngân hàng sẽ rẻ hơn nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn tất việc chuyển khoản và nó cần được chuyển từ nước bạn đến nơi bạn đang học.

Tài chính & Học bổng

AUG Mascot - Got Question?
viVietnamese