AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn
Nhãn Ngân sách sinh hoạt ở Úc
Trang chủ

Ngân sách sinh hoạt ở Úc

15 TH2

Cách điều chỉnh cuộc sống ở nước ngoài

Nhớ nhà? Không còn nữa, đây là một số lời khuyên dành cho sinh viên quốc tế.

ĐỌC THÊM
12 Th12

Tôi sẽ chi bao nhiêu ở Úc khi là sinh viên quốc tế?

Trước khi đến du học Úc, hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng về mặt tài chính!

ĐỌC THÊM
viVietnamese