AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Kuliah di America Serikat – Ini Alasannya!

Nguồn: Nhà máy PR Image

Selain terkenal akan Hollywood, Negerinya paman Sam juga menjadi destinasi paling populer bagi pelajar quốc tế và jadi salah satu destinasi populer bagi para pelajar Indonesia. Bài viết này có thể cung cấp thông tin cho bạn về cách bạn có thể tiếp cận thị trường Mỹ.

Sau đó, bạn có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh tật và bệnh viêm khớp, bạn có thể làm việc với nhiều người trong số họ S1, S2, tiến sĩ ở S3. Tidak heran juga kalau Amerika serikat memiliki 5 trường đại học yang menduduki peringkat top 10 trường đại học terbaik secara quốc tế. Sau đó, AUGians không cho phép bạn làm điều đó để có được điều đó nhưng không thành công, vì vậy bạn có thể làm điều đó để giúp bạn có thể đạt được lợi nhuận cao nhất, kreatif, và có thể có liên quan đến việc tiếp thị toàn cầu của bạn.

Những vấn đề có thể xảy ra với hệ thống kinh doanh bán thời gian Điều này khiến cho người Mỹ cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với một số vấn đề về kinh tế. Disini kamu bisa berkerja di kampus selama 20 mứt mỗi minggu saat kelas berlangsung và 40 mứt mỗi minggu saat sedang libur học kỳ. Để làm được điều đó, bạn có thể làm điều đó trong khả năng của mình khi bạn có thể giúp đỡ, sự phản ứng có thể xảy ra, bạn có thể gặp rắc rối, và bạn không thể làm được.

Yang tak kalah penting adalah, kamu punya opsi untuk daftar OPT atau yangbiasa dikenal dengan Đào tạo thực hành tùy chọn. OPT chương trình adalah này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này bằng cách giúp bạn có được những nghiên cứu về salah satu để giúp bạn có được sự thoải mái ở Mỹ Serikat. Dengan mengikuti OPT, bạn có thể làm điều này với giá thầu yang sesuai dengan bidang studi yang relevan selama 12-24 setelah lulus. Chương trình OPT Đây là cách bạn có thể làm để đạt được một kết quả tốt hơn và có nhiều khả năng giúp bạn đạt được mục tiêu toàn cầu hơn về sự cạnh tranh. Nggak haya itu, OPT Tôi đang cố gắng tìm ra cách để có được một người làm việc chuyên nghiệp và có thể trở thành một thành viên có thẩm quyền cho những người có thu nhập thấp và không có khả năng làm việc với Hoa Kỳ, và tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ những người có kinh nghiệm và những người làm công việc tìm kiếm. AUGians tak perlu khawatir juga karena beberapa universitas di US juga menyediakan dukungan kair bagi dirimu dan opsi-opsi chuyên nghiệp lainnya seperti persiapan kair, peluang quan hệ đối tác perusahaan ternama, dsb.

Bạn đang nghiên cứu và ẩn náu ở Hoa Kỳ Serikat đang tìm kiếm cơ hội cho các trường đại học và các trường đại học ở AUGians. Ví dụ, bạn phải trốn ở Thành phố New York với mức lương $20.000 mỗi tháng $30.000 mỗi tháng, số tiền kiếm được từ Đại học Harvard là $50.000 mỗi tháng. Terdapat berbagai macam opsi beasiswa yang tersedia bagi Sinh viên Quốc tế yang ingin belajar di America Serikat. Đây là một trong những điều cần thiết để giúp bạn có được nhiều lợi ích tài chính hơn khi bắt đầu nghiên cứu về vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ.

Dengan banyak julukan positif yang diperoleh, kualitas pendidikan di Amerika Serikat dan opsi hidup serta bekerja yang tersedia bagi mahasiswa Indonesia juga akan menjadi jalan awal yang dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Kuliah ke America? Thật tuyệt vời AUG!

 

 

viVietnamese