AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Hướng dẫn đại học

Tôi có nên đến thăm một trường Đại học/Học viện trước khi bắt đầu học không?

Visiting A University

AUG khuyến nghị các phương pháp sau để học sinh trải nghiệm trường học:

  • Tham quan học tập
    AUG tổ chức các chuyến tham quan học tập hai lần một năm để đưa học sinh trung học đi tham quan các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ không chỉ là một chuyến tham quan mà còn mở rộng tầm nhìn và khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động xây dựng nhân cách.
  • Chương trình trải nghiệm
    Nhiều học viện như Trinity College thiết kế các chương trình để sinh viên khám phá các hướng nghề nghiệp và tham gia vào các dự án do các chuyên gia trong ngành chủ trì.
  • Tour cá nhân quanh các trường đại học/tổ chức
    Chúng tôi có thể sắp xếp cho bạn một chuyến tham quan tổng quát cơ sở vật chất của trường và gặp gỡ các nhân viên. Hơn nữa, bạn có thể có một cuộc gặp với các thành viên của khoa cụ thể mà bạn hoặc con bạn muốn theo học.

Các chương trình trên sẽ giúp bạn tiếp cận tốt hơn với cơ sở vật chất của trường học, dịch vụ sinh viên, chỗ ở và đội ngũ nhân viên học tập.

Nếu bạn thấy những lựa chọn đó quá đắt đỏ, bạn có thể cân nhắc việc gặp đại diện trường đại học ở quê nhà. AUG tổ chức các hội chợ giáo dục miễn phí, nơi các đại diện từ khắp nơi trên thế giới đến cung cấp thông tin cho sinh viên.

Đặt câu hỏi với AUG để biết thêm thông tin!

Tôi muốn biết về

AUG Mascot - Got Question?
viVietnamese