AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

[AUG Sydney] Nhâm nhi và chia sẻ – Trà sữa miễn phí cho sinh viên quốc tế

Chi tiết
Bắt đầu:

Tháng Ba 5 - 04:00 chiều

Kết thúc:

Tháng Ba 14 - 06:00 chiều

Người tổ chức

AUG Sydney

viVietnamese