AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Tài chính - theo khóa học

Thạc sĩ
Đại học Công nghệ Sydney

250

trong bảng xếp hạng tổng thể thế giới*

12

trong bảng xếp hạng tổng thể ở địa phương*
Đăng ký

Về khóa học

Chương trình tài chính và kế toán sau đại học cung cấp các nghiên cứu nền tảng và nâng cao về các lĩnh vực kế toán, kinh tế và tài chính.

Bạn sẽ học được gì

Trình độ kiến thức và kỹ năng nâng cao trong các môn học đó được phát triển thông qua sự kết hợp giữa các môn học cốt lõi và tự chọn như hệ thống thông tin kế toán, kế toán tài chính, kiểm toán, thị trường tài chính, quản lý tài chính, kinh doanh quốc tế, kinh doanh thông minh, quản lý dự án và con người.

Kết quả nghề nghiệp

Chi phí sinh hoạt ở Sydney**Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng bình dân)
A$ 17 - 22

Tiền thuê mỗi tháng
(1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố)
A$ 2.207 - 2.918

Tiền thuê mỗi tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm)
A$ 1.599 - 2.115

Giao thông công cộng
(Hằng ngày)
A$ 9 - 10

Tiện ích mỗi tháng
(Điện, Di động & Internet)
A$ 219 - 290

Lương trung bình**


Chi phí

Học phí mỗi năm

A$ 36.581

Thông tin

Khoảng thời gian

3 năm

Kỳ tuyển sinh sắp tới

tháng 2 năm 2019

Mã khóa học

036581K

Đường dây nóng

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Học bổng

Học bổng Diploma to Degree dành cho sinh viên đến từ Đông Nam Á

25% học phí

Học bổng học tập xuất sắc sau đại học

A$5.000

Học bổng học tập xuất sắc bậc đại học

A$10.000

TÌM HIỂU THÊM

Các khóa học liên quan

viVietnamese