AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Giáo dục và Chăm sóc Mầm non

Chứng chỉ I – IV.
Học viện TAFE Holmesglen

trong bảng xếp hạng thế giới*

trong bảng xếp hạng địa phương*
Đăng ký

Về khóa học

Khóa học Chứng chỉ I - IV này được thiết kế để phát triển kiến thức nền tảng trong các lĩnh vực hỗ trợ và giáo dục mầm non. Học sinh sẽ được đào tạo từ các giáo viên giàu kinh nghiệm trong ngành để đạt được các kỹ năng sử dụng cho công việc trong tương lai.

Những gì bạn có thể học

Khóa học hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng thiết yếu thông qua các học phần cốt lõi như sức khỏe và sự an toàn của trẻ em, phát triển toàn diện và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nhằm đóng góp vào kiến thức học thuật cần thiết cho bằng Cử nhân hoặc tìm việc làm trong ngành.

Kết quả nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, bạn có thể được tuyển dụng vào các vai trò như nhà giáo dục mầm non, chăm sóc ngoài giờ học, người chăm sóc, bảo mẫu, đồng giáo dục, nhà giáo dục, v.v. trong các công ty bao gồm chính quyền địa phương, trường học địa phương, trường đại học địa phương, trung tâm giữ trẻ , mẫu giáo, v.v.

Chi phí sinh hoạt ở Melbourne**Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng bình dân)
A$ 15 - 20

Tiền thuê mỗi tháng
(1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố)
A$ 1.583 - 2.094

Tiền thuê mỗi tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm)
A$ 1.207 - 1.596

Giao thông công cộng
(Hằng ngày)
A$ 7 - 9

Tiện ích mỗi tháng
(Điện, Di động & Internet)
A$ 240 - 318

Lương trung bình**


Chi phí

Học phí mỗi khóa học

A$ 13.500

Thông tin

Khoảng thời gian

6 tháng

Kỳ tuyển sinh sắp tới

tháng 4 năm 2019

Mã khóa học

CHC30113

Đường dây nóng

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Các khóa học liên quan

viVietnamese