AUG Social Media
AUG Student Services logo
Thực đơn

Luật (Danh dự) / Kế toán

Bằng Cử nhân/ Bằng danh dự.
Đại học Nam Úc

250

trong bảng xếp hạng tổng thể thế giới*

11

trong bảng xếp hạng tổng thể ở địa phương*
Đăng ký

Về khóa học

Khóa học Bằng Cử nhân / Bằng Danh dự này được thiết kế để trang bị cho sinh viên nhiều kiến thức và kỹ năng trong các lĩnh vực chủ đề như hệ thống pháp luật Úc và lý luận về các vấn đề pháp lý nhằm thúc đẩy công lý trong các bối cảnh khác nhau. Nó sẽ cung cấp những con đường linh hoạt để tìm việc làm, các chương trình nghiên cứu chuyên nghiệp hoặc sau đại học.

Những gì bạn có thể học

Là một phần của khóa học này, bạn sẽ thực hiện các môn học cốt lõi và tự chọn như luật tra tấn, luật hình sự, hợp đồng, phương pháp nghiên cứu pháp lý và soạn thảo. Sinh viên tốt nghiệp khóa học này sẽ có thể tìm được việc làm trong ngành hoặc đã xây dựng được nền tảng vững chắc để lấy được bằng Thạc sĩ.

Chi phí sinh hoạt ở Adelaide**Nhà hàng
(Bữa ăn, nhà hàng bình dân)
A$ 16 - 21

Tiền thuê mỗi tháng
(1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố)
A$ 1.144 - 1.514

Tiền thuê mỗi tháng
(1 phòng ngủ ngoài trung tâm)
A$ 836 - 1.105

Giao thông công cộng
(Hằng ngày)
A$ 5 - 8

Tiện ích mỗi tháng
(Điện, Di động & Internet)
A$ 225 - 297

Lương trung bình**


Chi phí

Học phí mỗi năm

A$ 31.000

Thông tin

Khoảng thời gian

5 năm

Kỳ tuyển sinh sắp tới

tháng 2 năm 2019

Mã khóa học

089091A

Đường dây nóng

+61 3 9663 5333

E-mail

australia@augstudy.com

Học bổng

Học bổng Bằng khen Quốc tế

25% học phí

Học bổng Chương trình Đào tạo Nghiên cứu Quốc tế (RTPi)

A$28,092

Học bổng xuất sắc quốc tế của Phó hiệu trưởng

50% học phí

TÌM HIỂU THÊM

Các khóa học liên quan

viVietnamese